Inkomstskatt

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom inkomstskatt, och bistår gärna med:

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom inkomstskatt, och bistår med:

Kontaktpersoner

Sara Jacobsson

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner
+46 72 236 33 82
sara.jacobsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner
+46 72 717 97 11
thomas.bergman@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Victor Wasniewski

Victor Wasniewski

Skatterådgivare
+46 72 596 72 09
victor.wasniewski@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Björkek

Sara Björkek

Skatterådgivare
+46 70 216 66 19
sara.persson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Karl Ingemarsson

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare
+46 76 119 67 79
karl.ingemarsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Jacobsson

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner
+46 72 236 33 82
sara.jacobsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner
+46 72 717 97 11
thomas.bergman@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Victor Wasniewski

Victor Wasniewski

Skatterådgivare
+46 72 596 72 09
victor.wasniewski@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Björnek

Sara Björkek

Skatterådgivare
+46 70 216 66 19
sara.bjornek@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Karl Ingemarsson

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare
+46 76 119 67 79
karl.ingemarsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner

Sara har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med kunder inom alla branscher. Hon har omfattande erfarenhet av såväl transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor, såsom skattemässig due diligence och strukturering, som löpande inkomstskattefrågor, såsom upprättande av inkomstdeklarationer, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering och bokslutsfrågor. Sara arbetar även mycket med skattefrågor i samband med strukturering och implementering av incitamentsprogram och de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag, såväl löpande som i samband med omstruktureringar och exit. Hon är en erfaren och ofta anlitad utbildare och föreläsare och därutöver en av författarna till boken ”Skatt på finansiella instrument”. 

CV

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner

Thomas har över tio års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt för bolag inom alla branscher. Han har omfattande erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor, såsom skattemässig due diligence och strukturering, samt löpande inkomstskattefrågor, såsom skatteberäkningar, upprättande av inkomstdeklarationer, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering och bokslutsfrågor. Thomas har även omfattande erfarenhet av de särskilda skattefrågor som uppkommer för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Därutöver arbetar Thomas mycket med skattefrågor kopplat till incitamentsprogram för anställda och de skatteregler som gäller för fåmansföretag. Thomas är erfaren och ofta anlitad utbildare och föreläsare.

CV

Victor Wasniewski

Skatterådgivare

Victor har över fem års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med bolag inom alla branscher. Han har omfattande erfarenhet av att bistå större koncerner med skatteberäkningar, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering samt upprättande av inkomstdeklarationer. Han arbetar också mycket med de särskilda skattefrågor som uppkommer för fastighetsbolag såsom frågor kopplade till klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar och stämpelskatt. Därutöver har Victor flera års erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor samt särskild erfarenhet av modellering av vindkraftverksinvesteringar. Victor anlitas även för föreläsningar inom företagsbeskattning. 

CV

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare

Karl har över fem års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med bolag inom alla branscher. Han har gedigen erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor (M&A) såväl i nationella som internationella projekt omfattande även IPO-projekt och frågor kring incitamentsprogram. Karl har därutöver erfarenhet av mer löpande skattefrågor såsom skatteberäkningar och upprättande av inkomstdeklarationer. Han arbetar även med de särskilda skattefrågor som gäller för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och frågor kopplade till klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Han har tidigare varit gästföreläsare på fördjupningskurser på juristprogrammet på Uppsala universitet. 

CV