M&A skatt/transaktionsrådgivning

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen erfarenhet av transaktions- och M&A-rådgivning, och bistår gärna med:

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen erfarenhet av transaktions- och M&A-rådgivning, och kan bistå med:

Kontaktpersoner

Karl Ingemarsson

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare
+46 76 119 67 79
karl.ingemarsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner
+46 72 717 97 11
thomas.bergman@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare

Karl har över fem års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med bolag inom alla branscher. Han har gedigen erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor (M&A) såväl i nationella som internationella projekt omfattande även IPO-projekt och frågor kring incitamentsprogram. Karl har därutöver erfarenhet av mer löpande skattefrågor såsom skatteberäkningar och upprättande av inkomstdeklarationer. Han arbetar även med de särskilda skattefrågor som gäller för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och frågor kopplade till klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Han har tidigare varit gästföreläsare på fördjupningskurser på juristprogrammet på Uppsala universitet. 

CV

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner

Thomas har över tio års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt för bolag inom alla branscher. Han har omfattande erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor, såsom skattemässig due diligence och strukturering, samt löpande inkomstskattefrågor, såsom skatteberäkningar, upprättande av inkomstdeklarationer, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering och bokslutsfrågor. Thomas har även omfattande erfarenhet av de särskilda skattefrågor som uppkommer för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Därutöver arbetar Thomas mycket med skattefrågor kopplat till incitamentsprogram för anställda och de skatteregler som gäller för fåmansföretag. Thomas är erfaren och ofta anlitad utbildare och föreläsare.

CV