Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom moms, och bistår gärna med:

Genomgång av företags momshantering/health checks (förebygga momsrisker)

Skräddarsydda momsutbildningar samt uppdrag som föreläsare.

Biträde/ombud i skatteprocesser i domstol samt ärenden hos Skatteverket och Skatterättsnämnden.

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom moms, och bistår med:

Genomgång av företags momshantering/health checks (förebygga momsrisker)

Skräddarsydda momsutbildningar samt uppdrag som föreläsare.

Biträde/ombud i skatteprocesser i domstol samt ärenden hos Skatteverket och Skatterättsnämnden.

Kontaktpersoner

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 96 57
andreas.mansson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Skatterådgivare
+46 70 300 17 62
andreas.nilsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Britta Nordström

Britta Nordström

Skatterådgivare, Partner
+46 70 384 70 73
britta.nordstrom@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Royne Schiess

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 92 39
royne.schiess@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 664 16 61
tomas.karlsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 96 57
andreas.mansson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Skatterådgivare
+46 70 300 17 62
andreas.nilsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Britta Nordström

Britta Nordström

Skatterådgivare, Partner
+46 70 384 70 73
britta.nordstrom@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Royne Schiess

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 92 39
royne.schiess@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 664 16 61
tomas.karlsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner

Andreas har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på stora och medelstora fastighetsbolag. Han arbetar bl.a. med due diligence och strukturfrågor vid transaktioner, löpande momsfrågor såsom frivillig beskattning, avdragsrätt för moms, internationell handel med varor och tjänster etc. Andreas har därutöver mångårig erfarenhet av skatteprocesser samt att bistå företag vid korrespondens med Skatteverket. Andreas anlitas därutöver för kurser och seminarier inom momsområdet.

CV

Andreas Nilsson

Skatterådgivare

Andreas har över fem års erfarenhet avseende skatt, främst på momsområdet. Han arbetar med löpande momsfrågor inom de flesta branscherna och upprättande av momsdeklarationer och fördelningsberäkningar. Andreas har, utöver sina år på Skatteverket, erfarenhet av att agera ombud i korrespondens med Skatteverket och förvaltningsdomstolar såsom besvarande av förfrågningar, dialogfrågor, överklaganden och yttranden m.m. Han arbetar även med momsfrågor kopplat till transaktioner (M&A) och strukturfrågor.

CV

Britta Nordström

Skatterådgivare, partner

Britta har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet och är expert på bygg- och fastighetsmoms. Hon har bistått några av Sveriges största fastighetsägare samt byggbolag med rådgivning kring bl.a. avdragsrätt, frivillig beskattning, jämkning, omvänd byggmoms, avtalsfrågor, momsgrupper och frågor kring moms och koncerninterna tjänster. Britta har mångårig erfarenhet av skatteprocess i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen samt förhandsbeskedsärenden i Skatterättsnämnden. Utöver det bistår Britta ofta företag vid korrespondens med Skatteverket. Innan Britta var med och startade upp TellusTax var Britta kvalitetsansvarig för EY Sveriges momsrådgivning.
Britta arbetar även med due diligence och strukturfrågor vid transaktioner samt anlitas ofta som föreläsare på kurser och seminarier inom momsområdet.

CV

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner

Royne har över 30 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på stora och medelstora fastighetsbolag. Han arbetar bl.a. med löpande momsfrågor såsom frivillig skattskyldighet, avdragsrätt för moms, internationell handel med varor och tjänster etc. Royne har därutöver mångårig erfarenhet av skatteprocesser samt att bistå företag vid korrespondens med Skatteverket. Royne anlitas därutöver ofta för kurser och seminarier inom momsområdet. Sedan 2022 driver Royne även Momspodden tillsammans med Tomas Karlsson. 

CV

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner

Tomas har över 30 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på den finansiella sektorn. Han har bl.a. bistått de största nordiska bankerna med rådgivning kring avdragsrätt, gränsöverskridande transaktioner mellan huvudkontor och filial, momsgrupper, omstruktureringar etc. Tomas har lång erfarenhet av processer från Förvaltningsrätten till Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen, både som ombud och biträde. Därutöver har han erfarenhet av förhandsbesked och dialogfrågor med Skatteverket. Innan Tomas anslöt till Tellus var han bl.a. ansvarig partner för den nordiska momsgruppen på EY. Tomas har lång erfarenhet från internationella momsfrågor och har ett stort internationellt nätverk bl.a. efter att ha tjänstgjort i New York, EY Global VAT Desk. Han har dessutom varit examinator hos FAR för examen som Auktoriserad Skatterådgivare. Tomas anlitas ofta för seminarier inom momsområdet. Sedan 2023 driver han även Momspodden tillsammans med Royne Schiess.

CV