Utbildningar

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har lång erfarenhet av att göra skräddarsydda utbildningar för företag och anlitas ofta som föreläsare på olika kurser och event, och bistår gärna med:

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har lång erfarenhet av att göra skräddarsydda utbildningar för företag och anlitas ofta som föreläsare på olika kurser och event

Kontaktpersoner

Britta Nordström

Britta Nordström

Skatterådgivare, Partner
+46 70 384 70 73
britta.nordstrom@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Ida Gabre Brånby

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner
+46 70 574 07 50
ida.gabrebranby@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Britta Nordström

Skatterådgivare, partner

Britta har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet och är expert på bygg- och fastighetsmoms. Hon har bistått några av Sveriges största fastighetsägare samt byggbolag med rådgivning kring bl.a. avdragsrätt, frivillig beskattning, jämkning, omvänd byggmoms, avtalsfrågor, momsgrupper och frågor kring moms och koncerninterna tjänster. Britta har mångårig erfarenhet av skatteprocess i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen samt förhandsbeskedsärenden i Skatterättsnämnden. Utöver det bistår Britta ofta företag vid korrespondens med Skatteverket. Innan Britta var med och startade upp TellusTax var Britta kvalitetsansvarig för EY Sveriges momsrådgivning.
Britta arbetar även med due diligence och strukturfrågor vid transaktioner samt anlitas ofta som föreläsare på kurser och seminarier inom momsområdet.

CV

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner

Ida har många års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​ Hon agerar ofta support för att stötta fastighetsbolags interna organisation vid taxering.

CV