Fastighetstaxering

Vi har en gedigen specialistkompetens inom fastighetsskatt, och bistår gärna med:

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare med deklarationer, analys av Skatteverkets fastighetstaxeringsbeslut, kommunikation med Skatteverket, omprövnings- och överklagandeprocesser med mera. De finns skäl att granska alla typer av fastigheter. Vi har goda erfarenheter av att korrigera historiska taxeringsvärden genom omprövning. Bästa resultat nås genom att deklarera fastigheterna korrekt vid varje enskild taxering. Om fastigheter åsatts felaktiga värden vid tidigare taxeringar finns dock möjligheter att ompröva taxeringsvärdena som fastställs vid tidigare taxeringar. Vår rådgivning täcker samtliga steg i taxeringsprocessen för fastigheter. Ett beslut från Skatteverket kan omprövas fem år bakåt i tiden. Vid bifall får då den skattskyldige tillbaka den felaktigt betalda skatten.

Fastighetstaxering

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi hjälper fastighetsägare och förvaltare med deklarationer, analys av Skatteverkets fastighetstaxeringsbeslut, kommunikation med Skatteverket, omprövnings- och överklagandeprocesser med mera. De finns skäl att granska alla typer av fastigheter. Vi har goda erfarenheter av att korrigera historiska taxeringsvärden genom omprövning. Bästa resultat nås genom att deklarera fastigheterna korrekt vid varje enskild taxering. Om fastigheter åsatts felaktiga värden vid tidigare taxeringar finns dock möjligheter att ompröva taxeringsvärdena som fastställs vid tidigare taxeringar. Vår rådgivning täcker samtliga steg i taxeringsprocessen för fastigheter. Ett beslut från Skatteverket kan omprövas fem år bakåt i tiden. Vid bifall får då den skattskyldige tillbaka den felaktigt betalda skatten.

Vi har en gedigen specialistkompetens inom fastighetsskatt, och bistår med:

Kontaktpersoner

Ida Gabre Brånby

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner
+46 70 574 07 50
ida.gabrebranby@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Ida Westgren

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner
+46 73 540 92 45
ida.westgren@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Niclas Pålsson

Niclas Pålsson

Skatterådgivare
+ 46 73 029 27 19
niclas.palsson@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner

Ida har många års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​ Hon agerar ofta support för att stötta fastighetsbolags interna organisation vid taxering.

CV

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner

Ida har över 10 års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​

CV

Niclas Pålsson

Skatterådgivare

Niclas har över fem års erfarenhet av fastighetstaxering och inkomstskatt. Han har erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, vana av att beräkna prognostiseringar av taxeringsvärden, erfarenhet av att beräkna fastighetsskattekostnader, god kännedom avseende taxering av projektfastigheter samt färdigställande av projektfastigheter. Han har vidare erfarenhet av att analysera fastigheter och fastställa risker och ev. feltaxeringar och arbetar löpande med transaktioner. Erfarenhet av upprättande av omprövningar och överklaganden av fastighetstaxeringsbeslut. 

CV