Din engagerade skatterådgivare

Vi är skattejurister med mångårig erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt, moms och fastighetsskatt för bolag inom alla branscher

Våra tjänster

Expertis, engagemang & tydlighet i skattefrågor

Medarbetare

Vi är TellusTax

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 96 57
andreas.mansson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Skatterådgivare
+46 70 300 17 62
andreas.nilsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Britta Nordström

Britta Nordström

Skatterådgivare, Partner
+46 70 384 70 73
britta.nordstrom@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Ida Gabre Brånby

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner
+46 70 574 07 50
ida.gabrebranby@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Ida Westgren

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner
+46 73 540 92 45
ida.westgren@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Karl Ingemarsson

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare
+46 76 119 67 79
karl.ingemarsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Niclas Pålsson

Niclas Pålsson

Skatterådgivare
+ 46 73 029 27 19
niclas.palsson@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Royne Schiess

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 92 39
royne.schiess@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Sara Jacobsson

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner
+46 72 236 33 82
sara.jacobsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Björkek

Sara Björkek

Skatterådgivare
+46 70 216 66 19
sara.persson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner
+46 72 717 97 11
thomas.bergman@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 664 16 61
tomas.karlsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Victor Wasniewski

Victor Wasniewski

Skatterådgivare
+46 72 596 72 09
victor.wasniewski@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Andreas Månsson

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 96 57
andreas.mansson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Andreas Nilsson

Andreas Nilsson

Skatterådgivare
+46 70 300 17 62
andreas.nilsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Britta Nordström

Britta Nordström

Skatterådgivare, Partner
+46 70 384 70 73
britta.nordstrom@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Ida Gabre Brånby

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner
+46 70 574 07 50
ida.gabrebranby@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Ida Larsson

Ida Larsson

Skatterådgivare
+46 70-382 21 87
ida.larsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt/skatteprocess
Läs mer

Ida Westgren

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner
+46 73 540 92 45
ida.westgren@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Joakim Lundahl

Joakim Lundahl

Skatterådgivare
+46 73 416 53 28
joakim.lundahl@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt/skatteprocess
Läs mer

Karl Ingemarsson

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare
+46 76 119 67 79
karl.ingemarsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Niclas Pålsson

Niclas Pålsson

Skatterådgivare
+ 46 73 029 27 19
niclas.palsson@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Oliver Eriksson

Oliver Eriksson

Studentanställd
+46 73 060 77 45
oliver.eriksson@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Royne Schiess

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner
+46 70 318 92 39
royne.schiess@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Sara Björnek

Sara Björnek

Skatterådgivare
+46 70 216 66 19
sara.bjornek@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Sara Jacobsson

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner
+46 72 236 33 82
sara.jacobsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Thomas Bergman

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner
+46 72 717 97 11
thomas.bergman@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 664 16 61
tomas.karlsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Victor Wasniewski

Victor Wasniewski

Skatterådgivare
+46 72 596 72 09
victor.wasniewski@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt
Läs mer

Nyheter

Läs våra senaste nyheter

Andreas Månsson

Skatterådgivare, Partner

Andreas har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på stora och medelstora fastighetsbolag. Han arbetar bl.a. med due diligence och strukturfrågor vid transaktioner, löpande momsfrågor såsom frivillig beskattning, avdragsrätt för moms, internationell handel med varor och tjänster etc. Andreas har därutöver mångårig erfarenhet av skatteprocesser samt att bistå företag vid korrespondens med Skatteverket. Andreas anlitas därutöver för kurser och seminarier inom momsområdet.

CV

Andreas Nilsson

Skatterådgivare

Andreas har över fem års erfarenhet avseende skatt, främst på momsområdet. Han arbetar med löpande momsfrågor inom de flesta branscherna och upprättande av momsdeklarationer och fördelningsberäkningar. Andreas har, utöver sina år på Skatteverket, erfarenhet av att agera ombud i korrespondens med Skatteverket och förvaltningsdomstolar såsom besvarande av förfrågningar, dialogfrågor, överklaganden och yttranden m.m. Han arbetar även med momsfrågor kopplat till transaktioner (M&A) och strukturfrågor.

CV

Britta Nordström

Skatterådgivare, partner

Britta har över 20 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet och är expert på bygg- och fastighetsmoms. Hon har bistått några av Sveriges största fastighetsägare samt byggbolag med rådgivning kring bl.a. avdragsrätt, frivillig beskattning, jämkning, omvänd byggmoms, avtalsfrågor, momsgrupper och frågor kring moms och koncerninterna tjänster. Britta har mångårig erfarenhet av skatteprocess i förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen samt förhandsbeskedsärenden i Skatterättsnämnden. Utöver det bistår Britta ofta företag vid korrespondens med Skatteverket. Innan Britta var med och startade upp TellusTax var Britta kvalitetsansvarig för EY Sveriges momsrådgivning.
Britta arbetar även med due diligence och strukturfrågor vid transaktioner samt anlitas ofta som föreläsare på kurser och seminarier inom momsområdet.

CV

Ida Gabre Brånby

Skatterådgivare, Partner

Ida har många års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​ Hon agerar ofta support för att stötta fastighetsbolags interna organisation vid taxering.

CV

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner

Ida har över 10 års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​

CV

Karl Ingemarsson

Skatterådgivare

Karl har över fem års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med bolag inom alla branscher. Han har gedigen erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor (M&A) såväl i nationella som internationella projekt omfattande även IPO-projekt och frågor kring incitamentsprogram. Karl har därutöver erfarenhet av mer löpande skattefrågor såsom skatteberäkningar och upprättande av inkomstdeklarationer. Han arbetar även med de särskilda skattefrågor som gäller för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och frågor kopplade till klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Han har tidigare varit gästföreläsare på fördjupningskurser på juristprogrammet på Uppsala universitet. 

CV

Niclas Pålsson

Skatterådgivare

Niclas har över fem års erfarenhet av fastighetstaxering och inkomstskatt. Han har erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, vana av att beräkna prognostiseringar av taxeringsvärden, erfarenhet av att beräkna fastighetsskattekostnader, god kännedom avseende taxering av projektfastigheter samt färdigställande av projektfastigheter. Han har vidare erfarenhet av att analysera fastigheter och fastställa risker och ev. feltaxeringar och arbetar löpande med transaktioner. Erfarenhet av upprättande av omprövningar och överklaganden av fastighetstaxeringsbeslut. 

CV

Royne Schiess

Skatterådgivare, Partner

Royne har över 30 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på stora och medelstora fastighetsbolag. Han arbetar bl.a. med löpande momsfrågor såsom frivillig skattskyldighet, avdragsrätt för moms, internationell handel med varor och tjänster etc. Royne har därutöver mångårig erfarenhet av skatteprocesser samt att bistå företag vid korrespondens med Skatteverket. Royne anlitas därutöver ofta för kurser och seminarier inom momsområdet. Sedan 2022 driver Royne även Momspodden tillsammans med Tomas Karlsson. 

CV

Sara Jacobsson

Skatterådgivare, Partner

Sara har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med kunder inom alla branscher. Hon har omfattande erfarenhet av såväl transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor, såsom skattemässig due diligence och strukturering, som löpande inkomstskattefrågor, såsom upprättande av inkomstdeklarationer, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering och bokslutsfrågor. Sara arbetar även mycket med skattefrågor i samband med strukturering och implementering av incitamentsprogram och de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag, såväl löpande som i samband med omstruktureringar och exit. Hon är en erfaren och ofta anlitad utbildare och föreläsare och därutöver en av författarna till boken ”Skatt på finansiella instrument”. 

CV

Sara Björnek

Skatterådgivare

Sara arbetar med rådgivning inom inkomstskatt för bolag inom alla branscher. Sara arbetar med transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor (M&A), såsom skattemässig due diligence, och löpande skattefrågor, såsom upprättande av inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och koncernbidrag- och ränteavdragsplanering. Sara arbetar även mycket med de särskilda skatteregler som gäller för fåmansföretag. 

CV

Thomas Bergman

Skatterådgivare, Partner

Thomas har över tio års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt för bolag inom alla branscher. Han har omfattande erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor, såsom skattemässig due diligence och strukturering, samt löpande inkomstskattefrågor, såsom skatteberäkningar, upprättande av inkomstdeklarationer, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering och bokslutsfrågor. Thomas har även omfattande erfarenhet av de särskilda skattefrågor som uppkommer för fastighetsbolag såsom stämpelskatt och klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar. Därutöver arbetar Thomas mycket med skattefrågor kopplat till incitamentsprogram för anställda och de skatteregler som gäller för fåmansföretag. Thomas är erfaren och ofta anlitad utbildare och föreläsare.

CV

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner

Tomas har över 30 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på den finansiella sektorn. Han har bl.a. bistått de största nordiska bankerna med rådgivning kring avdragsrätt, gränsöverskridande transaktioner mellan huvudkontor och filial, momsgrupper, omstruktureringar etc. Tomas har lång erfarenhet av processer från Förvaltningsrätten till Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen, både som ombud och biträde. Därutöver har han erfarenhet av förhandsbesked och dialogfrågor med Skatteverket. Innan Tomas anslöt till Tellus var han bl.a. ansvarig partner för den nordiska momsgruppen på EY. Tomas har lång erfarenhet från internationella momsfrågor och har ett stort internationellt nätverk bl.a. efter att ha tjänstgjort i New York, EY Global VAT Desk. Han har dessutom varit examinator hos FAR för examen som Auktoriserad Skatterådgivare. Tomas anlitas ofta för seminarier inom momsområdet. Sedan 2023 driver han även Momspodden tillsammans med Royne Schiess.

CV

Victor Wasniewski

Skatterådgivare

Victor har över fem års erfarenhet av rådgivning inom inkomstskatt och arbetar med bolag inom alla branscher. Han har omfattande erfarenhet av att bistå större koncerner med skatteberäkningar, koncernbidrag- och ränteavdragsplanering samt upprättande av inkomstdeklarationer. Han arbetar också mycket med de särskilda skattefrågor som uppkommer för fastighetsbolag såsom frågor kopplade till klassificering av investeringar i fastigheter och avskrivningar och stämpelskatt. Därutöver har Victor flera års erfarenhet av transaktions- och strukturrelaterade skattefrågor samt särskild erfarenhet av modellering av vindkraftverksinvesteringar. Victor anlitas även för föreläsningar inom företagsbeskattning. 

CV

Ida Larsson

Skatterådgivare

Ida har arbetat som skattekonsult i mer än tio år, inom området inkomstskatt, med bolag inom alla branscher. Hon är även expert på skatteprocess. Ida har omfattande erfarenhet av de särskilda skatteregler som gäller för ägarledda företag, såväl löpande som i samband med omstruktureringar och exit samt av frågor kopplade till allmännyttiga föreningar och stiftelser. Ida har även erfarenhet av löpande skattefrågor, upprättande av deklarationer, omstruktureringar etc.

CV

Joakim Lundahl

Skatterådgivare

Joakim har fem års arbetserfarenhet av inkomstskattefrågor med inriktning mot fastighetsbolag och har erfarenhet av frågor kopplade till klassificeringar av investeringar i fastigheter. Han har omfattande erfarenhet av upprättande av deklarationer, skatteberäkningar och ränteavdragsbegränsningsfrågor. Joakim har även erfarenhet av löpande skattefrågor, omstruktureringsfrågor samt korrespondens med Skatteverket.

CV

Oliver Eriksson

Studentanställd

Oliver studerar för närvarande åttonde terminen på Juristprogrammet vid Örebro Universitet.

CV