Skatteprocess och förfarande

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom skatteprocess, och bistår gärna med:

Vi är jurister som har ett
brinnande intresse för skattefrågor

Vi har en gedigen specialistkompetens inom skatteprocess, och bistår med:

Kontaktpersoner

Tomas Karlsson

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner
+46 70 664 16 61
+46 70 384 70 73
tomas.karlsson@tellustax.com
Kompetensområde: Moms
Läs mer

Ida Larsson

Ida Larsson

Skatterådgivare
+46 70-382 21 87
ida.larsson@tellustax.com
Kompetensområde: Inkomstskatt/skatteprocess
Läs mer

Ida Westgren

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner
+46 73 540 92 45
ida.westgren@tellustax.com
Kompetensområde: Fastighetsskatt
Läs mer

Tomas Karlsson

Skatterådgivare, Partner

Tomas har över 30 års erfarenhet av skatterådgivning inom momsområdet med fokus på den finansiella sektorn. Han har bl.a. bistått de största nordiska bankerna med rådgivning kring avdragsrätt, gränsöverskridande transaktioner mellan huvudkontor och filial, momsgrupper, omstruktureringar etc. Tomas har lång erfarenhet av processer från Förvaltningsrätten till Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen, både som ombud och biträde. Därutöver har han erfarenhet av förhandsbesked och dialogfrågor med Skatteverket. Innan Tomas anslöt till Tellus var han bl.a. ansvarig partner för den nordiska momsgruppen på EY. Tomas har lång erfarenhet från internationella momsfrågor och har ett stort internationellt nätverk bl.a. efter att ha tjänstgjort i New York, EY Global VAT Desk. Han har dessutom varit examinator hos FAR för examen som Auktoriserad Skatterådgivare. Tomas anlitas ofta för seminarier inom momsområdet. Sedan 2023 driver han även Momspodden tillsammans med Royne Schiess.

CV

Ida Larsson

Skatterådgivare

Ida har arbetat som skattekonsult i mer än tio år, inom området inkomstskatt, med bolag inom alla branscher. Hon är även expert på skatteprocess. Ida har omfattande erfarenhet av de särskilda skatteregler som gäller för ägarledda företag, såväl löpande som i samband med omstruktureringar och exit samt av frågor kopplade till allmännyttiga föreningar och stiftelser. Ida har även erfarenhet av löpande skattefrågor, upprättande av deklarationer, omstruktureringar etc.

CV

Ida Westgren

Skatterådgivare, Partner

Ida har över 10 års erfarenhet av skatterådgivning inom fastighetstaxering. Hon har lång erfarenhet av upprättande av hyreshus- och industrideklarationer, prognostiseringar av taxeringsvärden, fastighetstaxering för projektfastigheter och skatteprocesser. Hon har i skatteprocesser företrätt klienter som såväl ombud som biträde i samtliga förvaltningsrättsliga domstolsinstanser och har mångårig erfarenhet av muntlig förhandling. Ida är därutöver en flitigt anlitad föreläsare och utbildare i fastighetstaxering för universitetsstudenter, förvaltare, ekonomer m.fl.​

CV