Prövningstillstånd avseende fördelningsgrund för avdrag för ingående moms i blandad verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd avseende frågan om en momspliktig person kan nekas att tillämpa en omsättningsbaserad fördelningsgrund för att beräkna avdragsrätten för ingående moms i en blandad verksamhet (HFD mål nr 7254-7255-22). Den överklagade domen är Kammarrätten i Stockholms dom från den 12 oktober 2022 (mål nr 4356 – 4357-21) och avser en verksamhet som innehåller både momsfri kreditgivning och momspliktig leasingverksamhet.

Vi får hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen även tar tillfället i akt att svara på frågan hur omsättningen ska bestämmas i en omsättningsbaserad fördelningsgrund där intäkter från både kreditgivning och leasing ingår. SKV tillämpar gärna sin ”justerade omsättningsmetod” där den momspliktiga omsättningen justeras ned, vilket medför en lägre avdragsrätt för ingående moms, utan att SKV har något lagstöd för en sådan justering.

https://www.domstol.se/hogsta-forvaltningsdomstolen/avgoranden/2023/126008/

Om du har frågor kring moms och fördelningsgrunder för avdragsrätt för ingående moms får du gärna kontakta någon av oss.

Kontakt:

Tomas Karlsson, 070-664 16 61, tomas.karlsson@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Andreas Nilsson, 070-300 17 62, andreas.nilsson@tellustax.com
Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Royne Schiess, 070-318 92 39, royne.schiess@tellustax.com