Lantmäteriet utreder stämpelskatt vid fastighetsbildning eller klyvning

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2021 Lantmäteriet i uppdrag att utreda förutsättningarna för en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning eller klyvning på samma sätt som vid förvärv genom exempelvis köp eller byte.

Enligt nu gällande regelverk utgår stämpelskatt när fast egendom förvärvas genom byte eller köp av en fastighet, medan överlåtelser genom klyvning eller fastighetsreglering är undantagna från stämpelskatt. Detta leder enligt regeringen till betydande skattebortfall.

Av uppdraget kan även utläsas att ifall det saknas förutsättningar för att införa en generell skatteplikt ska myndigheten i stället lämna förslag som motverkar kringgående av stämpelskatteplikten vid sådana förvärv. Lantmäteriet ska senast den 17 december 2021 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Vi på Axi Property Tax arbetar med stämpelskattefrågor och om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till oss!