En sänkt fastighetsskatt hjälper hyresgästerna!

En första åtgärd för att hjälpa hyresgäster med likviditetsproblem kan vara att säkerställa att fastighetsskatten inte är felaktigt för hög. En sänkning av taxeringsvärdet kan generera både återbetalningar av tidigare erlagd fastighetsskatt och sänkning av hyresgästernas nuvarande och framtida fastighetsskatt.

När hyresgäster har likviditetsbrist och problem med att betala hyran kan en första enkel åtgärd vara att säkerställa att fastighetsskatten inte är felaktigt för hög. I storstäderna utgör hyresgästernas andel av fastighetsskatten ofta en avsevärd del av den hyra som betalas till fastighetsägaren. En sänkning av taxeringsvärdet kan generera både återbetalningar av tidigare erlagd fastighetsskatt och sänkning av hyresgästernas nuvarande och framtida fastighetsskatt. Enligt gällande regler kan beslut som är upp till fem år gamla omprövas. Vi på AXI har lång erfarenhet av att ompröva tidigare beslut som gynnar fastighetsägare och hyresgäster, kontakta oss gärna om du vill veta vad vi kan hjälpa just er med!