Kategorier
Moms Nyheter

Samfällighetsföreningar kan behöva momsregistreras

Skatteverket har ändrat uppfattning och anser i strid med rådande svensk rättspraxis att samfällighetsföreningar kan behöva momsregistrera sig och debitera moms på medlemmars betalningar som görs i enlighet med i fastställda andelstal (bl.a. uttaxering/avgift enligt debiteringslängd). Samfällighetsföreningen får då avdrag för moms på sina inköp och ”rullar” på så sätt över momskostnaden till respektive medlem. Om medlemmen nyttjar gemensamhetsanläggningen i sin momspliktiga verksamhet kan medlemmen få avdrag för sin andel av momsen.

Kravet på momsregistrering gäller endast om sammanlagda inbetalningar till samfällighetsföreningen överstiger 30 000 kr per år (nuvarande gräns för momsbefrielse). Från och med 1 juli 2022 kan omsättningsgränsen komma att höjas till 80 000 kr per år enligt ett förslag från Finansdepartementet.

Skatteverket hänvisar till den EU-rättslig praxis som har utvecklats under senare tid och anser att medlemmarnas betalningar ska anses utgöra ersättning för varor eller tjänster som tillhandahålls från samfällighetsföreningen. Detta trots att medlemmarnas skyldighet att göra rätt för sig ekonomiskt är reglerat i lag. Skatteverket poängterar i sitt ställningstagande att samfällighetsföreningar, till skillnad från ekonomiska föreningar, aldrig kan vara ägare av en gemensamhetsanläggning. Detta kan få betydelse för det insatskapital som medlemmarna gör för att finansiera uppförandet av anläggningen.

Skatteverkets nya synsätt väcker en hel del frågor, bland annat vad gäller momshanteringen för byggnation av gemensamhetsanläggning i form av garage som ska förvaltas av en samfällighetsförening. Finns det risk för att föreningen bygger ett garage åt medlemmarna och att insatskapitalet är betalning för en byggtjänst?

Hör gärna av er om ni vill boka in ett möte för att diskutera vilka effekter ställningstagandena kan få för era projekt.

Kontakt:

Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Royne Schiess; 070-318 92 39, royne.schiess@tellustax.com

  1. Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt | Rättslig vägledning | Skatteverket