Överlåtelse av fastighet via delning genom separation föreslås bli föremål för stämpelskatt

Med anledning av de nya associationsrättsliga regler om delning (fission) av aktiebolag som föreslås träda i kraft den 31 januari 2023 har Finansdepartementet lämnat en promemoria om förslag till Ändring i stämpelskattelegen. De associationsrättsliga reglerna innebär att de två nuvarande delningsformerna, fullständig delning och partiell delning, kompletteras med en ny typ av delning som benämns delning genom separation.

En delning genom separation innebär att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder Övertas av ett eller flera bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. Till skillnad mot en partiell delning utgår dock delningsvederlag vid delning genom separation till det överlåtande bolaget i stället för till aktieägarna i det överlåtande bolaget.

Enligt nuvarande regler är överlåtelse av fastighet genom fullständig delning (fission) inte föremål för stämpelskatt medan överlåtelse genom partiell delning (fission) är föremål för stämpelskatt. Finansdepartementet anser att den nya delningsformen är att jämställa med en partiell delning (fission) och föreslår därmed att även överlåtelse av fastighet via delning genom separation ska vara föremål för stämpelskatt. Den nya regeln föreslås träda i kraft den 31 januari 2023. Några andra ändringar i stämpelskattelagen föreslås inte. Promemorian behandlar således ingen av de frågor som omfattades av Lantmäteriets förslag till ändring av stämpelskattelagen.

Tveka inte att kontakta oss för en närmare diskussion.

Kontakt:

Sara Jacobsson, 072-236 33 82sara.jacobsson@tellustax.com
Thomas Bergman, 072-236 33 82thomas.bergman@tellustax.com