Kategorier
Moms Nyheter

Moms på p-böter

EU-domstolen (C-90/20, Apcoa) anser att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag, som upplåter parkeringsplatser, tar ut av bilister vid överträdelse av de allmänna parkeringsvillkoren.

Kontrollavgifter anses i momshänseende utgöra en del av ersättningen för upplåtelse av parkeringsplats, oavsett om det klassificeras som böter enligt nationell rätt. Beloppets storlek påverkar inte heller bedömningen av sambandet mellan tjänsten (parkeringsupplåtelsen) och ersättningen i form av kontrollavgift.

Vår kommentar

Domen innebär att 20 % av uppburna kontrollavgifter ska anses utgöra moms, vilket kan få betydande konsekvenser för framförallt parkeringsbolag.

I och med att det rör sig om en tolkning av gällande bestämmelser så skulle det kunna få betydelse för bolagens momshantering för tidigare år. Högsta Förvaltningsdomstolen har dock ansett, i tidigare domar (RÅ 1996 not. 281 och RÅ 1998 not. 172), att kontrollavgifter inte utgjort ersättning för en tjänst utan en straffavgift som inte omfattas av momsreglerna. Domen innebär således en ändring av rådande rättspraxis och därmed bör Skatteverket komma med tillämpningsföreskrifter som riktar sig framåt i tiden.

Kontakt:
Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Royne Schiess; 070-318 92 39, royne.schiess@tellustax.com