Moms på p-böter

EU-domstolen (C-90/20, Apcoa) anser att det ska vara moms på kontrollavgifter som ett bolag, som upplåter parkeringsplatser, tar ut av bilister vid överträdelse av de allmänna parkeringsvillkoren.
Kontrollavgifter anses i momshänseende utgöra en del av ersättningen för upplåtelse av parkeringsplats, oavsett om det klassificeras som böter enligt nationell rätt. Beloppets storlek påverkar inte heller bedömningen av sambandet mellan tjänsten (parkeringsupplåtelsen) och ersättningen i form av kontrollavgift.

Vår kommentar
Domen innebär att 20 % av uppburna kontrollavgifter ska anses utgöra moms, vilket kan få betydande konsekvenser för parkeringsbolag.
En ändring av rådande rättspraxis där kontrollavgifter inte har ansetts utgöra ersättning för en tillhandahållen tjänst utan en straffavgift, enligt domar från högsta förvaltningsdomstolen (RÅ 1996 not. 281 och RÅ 1998 not. 172).

Kontakt:
Britta Nordström, 070-384 70 73, britta.nordstrom@tellustax.com
Andreas Månsson, 070-318 96 57, andreas.mansson@tellustax.com
Royne Schiess; 070-318 92 39, royne.schiess@tellustax.com

Tell Us Tax