Your trustworthy TAX advisor

TellUs, we’ll support you

Tellus Tax is an independent Tax advisor with experience.

Våra tjänster

Tellus Tax erbjuder kvalificerad skatterådgivning med inriktning på moms och inkomstskatt.

skatterådgivning/process
cat

Tillsammans med kunden och efter kundens behov ger vi anpassad rådgivning som bygger på branschinsikt och djup kunskap om lagar och regler. Vi bistår även i kommunikation med Skatteverket
och i domstolsprocesser.
Rådgivning när den är som bäst.

momsanalys/transaktioner
cat

Intervjuer och granskning av avtal är en del av detta. Efter genomgången har kunden fått stöd i sin interna kontroll. Momshanteringen har blivit säkerställd. Vi analyserar även momshanteringen i samband med transaktioner av bolag och fastigheter (due diligence).

utbildning/kurser
cat

Vi erbjuder utbildningar som är anpassade efter kundens behov. Kontakta oss så bygger vi en utbildning som är relevant för er.
Genom att utbildningen anpassas maximeras nyttan.

Expertis

Bygg och fastighet

Vi har djup kunskap inom området och god kännedom om de problem som en byggnation kan innebära i moms och slattehänseende. Allt ifrån hantering av moms och skatt i samband med fastighetsutveckling och markexploatering, frivillig skattskyldighet under uppförandeskede eller vid uthyrning, retroaktivt avdrag, jämkning med mera. Momsen är relevant från och med projekteringsfas, under byggnation samt under hela förvaltningsfasen. En väl uppsatt struktur underlättar även skattefrågorna Vi hjälper er från start till mål.

Internationell handel

Handel med varor och tjänster utbyts mellan länder i en ständigt ökande takt. En relevant och viktigt del i detta är de indirekta skatterna som måste hanteras. När man exempelvis upprättar en internprissättningsdokumentation bör både moms och tullfrågor hanteras parallellt. Vi kan hjälpa er att navigera rätt.

Offentlig Sektor

I Sverige har lagstiftaren valt att ersätta staten, kommunerna och regionerna för moms som dessa organ måste betala. Dels regleras momsen direkt i momsdeklarationen, dels i andra ersättningssystem. I många fall är det svårt att veta i vilket system momsen ska hanteras. Vi hjälper er att göra rätt.

Varför välja Tellus Tax som er partner?

cat

Royne Schiess

Royne har lång erfarenhet av moms. Mellan 1990 fram till 1995 arbetade Royne på Skattemyndigheten. Mellan 1995-1997 var han placerad på Riksskatteverket (den dåvarande huvudmyndigheten för alla Skattemyndigheter). Arbetet på RSV var främst inriktat på momsfrågor i samband med Sveriges inträde i EU. Från 1997 fram till 2020 arbetade Royne på Ernst & Young (EY) med frågor rörande indirekta skatter varav 18 år som delägare. Mellan 2007-2010 arbetade Royne som ansvarig för Münchenkontorets enhet för indirekta skatter. Royne är specialiserad inom bl.a. fastigheter, finans och internationell varuhandel. Royne har även arbetat mycket mot den offentliga sektorn. Royne är en frekvent anlitad föreläsare och har bland annat varit lärare på Stockholms Universitet.

cat

Britta Nordström

Britta har jobbat med moms sedan 1999. Hon började sin bana på Skatteverket. 2001 lämnade Britta Skatteverket och började jobba i momsgruppen på Ernst & Young (EY). Mellan åren 2013-2017 arbetade Britta som skatterådgivare på Svalner Skatt & Transaktion KB för att därefter återvända till momsgruppen på EY där hon under den sista tiden var materiellt ansvarig för EY:s momsrådgivning. Britta är specialiserad på bygg- och fastighetsmoms, transaktioner, internationell handel, offentlig sektor samt skatteprocess. Britta anlitas ofta som föreläsare på utbildningar inom momsområdet.

cat

Andreas Månsson

Andreas startade sin karriär inom momsområdet år 2000 på Skatteverket där arbetet var inriktat på bolags momshantering. Under sista året på Skatteverket var Andreas informatör och höll diverse utbildningar för företag inom momsområdet. 2005 var det dags att lämna Skatteverket för att gå vidare till konsultyrket. Andreas började arbeta i momsgruppen på Ernst & Young (EY). Andreas är specialiserad på bygg- och fastighetsmoms, transaktioner, private equity, internationell handel, offentlig sektor samt skatteprocess. Andreas håller även utbildningar och seminarier.

cat

Thomas Bergman

Thomas har arbetat med inkomstskattefrågor för företag sedan 2010. Thomas inledde sin karriär med att undervisa i skatterätt på Uppsala Universitet. Thomas arbetade under 2011 på Magnusson Advokatbyrå och under åren 2012-2015 på Skeppsbron Skatt. Mellan 2015-2021 arbetade Thomas på EY:s transaktionsgrupp. Thomas arbetar brett inom företagsskatteområdet med särskild inriktning på transaktionsrelaterad rådgivning inom bygg- och fastigheter samt private equity. Thomas tillhandahåller också löpande rådgivning kring deklarationsgranskning, koncernbidragsplanering och bokslutsfrågor. Thomas har även lång erfarenhet av att tillhandahålla skatteråd avseende incitamentsprogram samt de särskilda frågor som gäller för ägarledda företag.

Telefon

Royne Schiess +46703189239

Britta Nordström +46703847073

Andreas Månsson +46703189657