Tax litigation

Tax litigation

An error assessment made by a company or the Swedish Tax Agency sometimes ends up in court. The issues that have been misjudged can in some cases be easy to correct, while in other cases it can lead to large costs in the form of tax surcharges, imposed outgoing VAT or denied the right to deduct input VAT.

We assist you with expertise and how to best convey your message to the person who has to decide the issue. We help you to formulate answers, appeals, opinions and applications for advance notice and letter questions in the best possible way.

Letter question

When a company is considering a certain VAT issue, a question can be asked to the Swedish Tax Agency. The Swedish Tax Agency normally answers questions asked.

It should be noted that a letter question does not bind the Swedish Tax Agency, ie. The Swedish Tax Agency may change its position at a later time. Finally, the answer may be a public document.

Reconsideration

A company that discovers that something is wrong in its VAT handling can ask the Swedish Tax Agency to adjust the VAT report this year plus the previous six years. When such a request is to be sent to the Swedish Tax Agency, the document is called “Reconsideration”. You can request a reconsideration as many times as you like during the reconsideration period if the issue does not leave the Tax Agency level.

The Swedish Tax Agency can also initiate a reconsideration. This can happen in the next two years without any special reasons other than that the Tax Agency wants to check something. When the Swedish Tax Agency wants to check more years back in time, it is limited to the current year plus the six previous years.

If the Tax Agency wants to reconsider earlier years than the next two previous years, the reconsideration is called “Post-taxation” and in that situation the Tax Agency must normally be able to demonstrate that an incorrect information has been submitted.

Appeal

I princip all handläggning i förvaltningsdomstolarna är skriftlig. Domstolen måste dock tillåta muntlig förhandling om skattetillägg är påfört.

Ett företag kan få sin momsfråga eller momstvist prövad av domstol. När ett beslut från Skatteverket går företaget emot kan företaget välja att antingen begära omprövning enligt ovan eller att överklaga beslutet. En överklagan ställs (adresseras) till förvaltningsrätten men ska skickas till Skatteverket.

När överklagandet är inskickat kommer Skatteverket att fatta ett så kallat “Obligatoriskt omprövningsbeslut”. Det är också Skatteverkets första yttrande i målet.

Efter detta sker handläggning hos domstolen där företaget får yttra sig över vad Skatteverket anfört och Skatteverket får yttra sig över vad företaget har anfört.

När målet är färdighandlagt kommer förvaltningsrätten att avkunna dom. Om domen går företaget emot kan man överklaga till Kammarrätten. Typiskt sätt har man två månader på sig att skicka in en överklagan.

Om företaget vinner i förvaltningsrätten kan Skatteverket överklaga till kammarrätten. Skatteverket måste också hålla sig inom tvåmånadersfristen.

Beroende på hur det går i kammarrätten kan företaget som sista åtgärd begära prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).

Advance notice

When a company wants an answer that is legally binding, you turn to the Tax Court. The processing at the Tax Court is normally for one year. Depending on how it goes when the Tax Court has decided, the company can appeal to HFD. It should be pointed out here that no review permit is needed, but HFD examines all questions that come via the Tax Court. HFD may reject the question of whether HFD considers the circumstances to be unclear.